James Dean Foundation

Pomozme spolu lidem, kterým se změnil život během jediné vteřiny

Nadace James Dean Foundation byla založena v únoru 2014 za účelem podpory a pomoci pacientům po nejrůznějších traumatických úrazech, pacientům se svalovou dystrofií a všem těm, kteří mají poruchy hybnosti pohybového aparátu ať už v důsledku nehody nebo se tak už zkrátka narodili.

Posláním a cílem nadace James Dean Foundation je pomáhat a podporovat pacienty spinálních jednotek, traumatologických a ortopedických oddělení a dalších oddělení, pečujících o pacienty s omezenou nebo žádnou hybností pohybového aparátu.

Veškerý výtěžek z činnosti Nadace James Dean Foundation je směřován na konkrétní a adresnou pomoc pacientům ochrnutých po autonehodách či jiných traumatických úrazech, jejichž následkem je nevratné poškození míchy, následné částečné nebo úplné ochrnutí a ztráta motorických funkcí pohybového aparátu. Rovněž je směřován též na pomoc pacientům se svalovou dystrofií a jinými závažnými poruchami hybnosti.

Nadační fond
James Dean Foundation

N 1180 vedená u Městského soudu v Praze.

Oderská 333/5
196 00 Praha 9 - Čakovice
IČ: 03582132

logo_jdfoundation

Bankovní spojení

Číslo účtu: 19555559/5500
Raiffeisenbank a.s. Czech Republic
IBAN: CZ3555000000000019555559
SWIFT: RZBCCZPP

Bitcoinová adresa

3Qnfrt5L7N849nmjyZ6PQeMcuHoMroAwMh